• facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Digg
  • Pinterest
  • Tumblr

Esej koji je pred vama nudi presjek stanja u kojem se nalaze Bošnjaci u odnosu na vlastitu prošlost. Tema je obrađena u tri dijela od kojih je prvi posvećen historijskoj nauci općenito i historičaru kao profesionalnom naučnom djelatniku, drugi se odnosi na društvenu poziciju historijske nauke u našoj državi danas i posebno među bošnjačkim društveno-političkim faktorima. Treći, ključni, dio govori o potrebi redefiniranja prioriteta u odnosu na našu prošlost odnosno traži odgovor na pitanja s kakvim to odnosom prema prošlosti Bošnjaci trebaju ići u budućnost.


Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!